ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, MARGA Cosmetics, met jou sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@margacosmetics.nl of per post:

M.A.R.G.A. Cosmetics

Jan Campertstraat 9 A - Unit 1.07

6416 SG  Heerlen

Nederland     

Tel: 06 - 57454018          


Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 

Artikel 1 - Producten

 

Wij verkopen cosmetica en beauty producten.

 

Artikel 2 - Registratie

 

Je dient je te registreren om een product te bestellen. Je moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dien je naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen jouw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor je account en geef jouw wachtwoord nooit aan anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van het account (bijvoorbeeld: als een ander met jouw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

 

Artikel 3 - Betalingen

 

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Je kunt in onze webshop betalen met Sissow. De verzendkosten zijn GRATIS

 

Artikel 4 - Leveringen

 

Wij leveren het product af op het adres dat jij bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL DHL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijg je van ons een track & trace code, waarmee je de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij jou hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kun je ons verzoeken om (a) het bedrag dat je voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

 

Artikel 5 - Retour

 

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan bedrijfsnaam te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


MARGA cosmetics kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 6 - Garantie

Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heb je recht op een vervangend product. Het defecte product moet je dan naar ons sturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor jouw rekening.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Het recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 

Artikel 9 - Klachtenregeling

 

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur de klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@margacosmetics.nl. Wij zullen de klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 3 werkdagen dagen nadat we de klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt je binnen 48 uur dagen een bevestiging van de klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

 

Artikel 10 - Geschillenregeling

 

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met jou sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Limburg bevoegd.